Privacy Statement van tondl

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. tondl respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.tondl.nl als wel de gebruikers van haar applicatie.

De rechtsverhouding tussen u en tondl wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opslag van persoonlijke informatie binnen tondl

tondl levert een website en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat tondl zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres en telefoonnummer.

tondl verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor tondl via de website of applicatie;
 • Gebruik maakt van tondl;
 • Contact opneemt met de support van tondl.

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.

tondl verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van onze applicatie en bijbehorende diensten. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden voor de applicatie dmv een Facebook login;
 • Het leveren van ondersteuning indien gewenst;
 • Indien hiervoor aangemeld worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden.

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
 • Verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

tondl bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Bij annulering van uw account worden uw persoonlijke gegevens 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd tenzij u heeft aangegeven de nieuwsbrief nog te willen ontvangen. Uw geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

tondl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

tondl maakt gebruik van Vultr voor hosting en opslag van gegevens. tondl beschikt tevens over een goede firewall en wordt het netwerkverkeer zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de tondl web-applicatie, smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

tondl zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. tondl zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

De website van tondl bevat links naar websites van derden. tondl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

tondl behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. tondl zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies

Op de websites van tondl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. De cookies die tondl plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen;
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • De mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media;
 • Verbeteren van onze marketingactiviteiten.

Google Analytics & Hotjar

tondl maakt gebruik van Google Analytics en Hotjar om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Via Google Analytics verzamelt tondl bijvoorbeeld gegegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. Via Hotjar verzamelt tondl gegevens over het gedrag van de gebruikers op de website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoongsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht tondl te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. tondl zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u tondl verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal tondl in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien tondl mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van tondl dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacy@tondl.nl.

Versie: 4 december 2017